• Karin Ladegaard Jensen - Narrativ samtale

Narrativ samtale

Det ligger i vores tid, at vi kan, hvad vi vil. Vi er vor egen lykkes smed.
Men virkeligheden er ofte en anden – det er ikke altid, at vi kan de ting i livet, som vi gerne vil.
Sygdom, tab, sorg og kriser blander sig i vore planer og udstikker nogle gange en kurs, som vi ikke selv føler os som herrer over.

Har du brug for støtte og hjælp til at komme videre med dit liv – støtte og hjælp til at sætte ord på det svære, dét, der er svært at finde mening i?
Jeg inviterer dig ind i et fortroligt rum, hvor der er tid til eftertanke, tid til fordybelse, tid til at vi sammen kan gå et stykke på din livsvej.

Få inspiration som du kan give videre

Mødet med kriser, sygdom, død og sorg kan være både en faglig og personlig udfordring for ansatte i sundhedsvæsenet.

Vi har en stor arv, som tidligere generationer har givet videre til os
gennem eventyr, myter, litteratur og kunst.
Her møder vi ofte dyrekøbte livserfaringer, som stadigvæk kan sige meget ind i vores tid.

Vi er så gode til at handle, men knap så gode til nærvær og rummelighed. Fortællingerne taler til det glemte og oversete potentiale, som alle mennesker rummer.